Linde, loomi ja loodust avastamas

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis

Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetus – 2016 aasta keskkonnaprojektide rahastamine

Toetuse summa 349 eurot. Programm koosneb kahest programmist.

Ornitoloogiaühing viib läbi õppeprogrammi „Kevadised aialinnud ja nende abistamine”

VVVSihtasutus viib läbi „Tigude programmi” Kohapeal on võimalused mõlema tegevuse

läbiviimiseks.

Projekti algus: 01.04. 2016-20.12.2016

kik_est_logo_

 

Hellenurme lasteaed mõisahoone atraktiivsemas keskkonnas

kultuurimin_3lovi_est

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina.
Toetaja – programm Mõisakoolid 2012-2016.
Toetus – Kultuuriministeerium eraldas riigieelarvest (kultuuriministri käskkiri veebruar 2016) 12074 eurot. Vastavalt Päästeameti ettekirjutusele ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatult tuleb muuta mõisahoones mitu ust ja trepp lasteaia fuajees tulekindlateks, korrastada trepid õues. Osa uksi on kahepoolsed topeltuksed, mis säilinud siiani mõisate ajast. MTÜ-l tuleb lisada sama summa kindlasti lisaks, kuid lõplik summa on selgumisel. Lisaks kulud omaniku- ja muinsuskaitselise järelvalve teenusele.
Projekti lõpp – 20. detsember 2016.a.


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projekt “Hellenurme lasteaiahoone ja mänguväljaku rekonstrueerimine”

Põhitaotleja: MITTETULUNDUSÜHING HELLENURME MÕIS

Palupera vald osaleb projekti partnerina, kaasfinaseerijana

Toetajaks on Hasartmängumaksu regionaasete investeeringute andmise programm. Toetus summas 11212 eurot ja lasteaiapoolne omaosalus 979 eurot ning Palupera valla kaasfinanseering 1000 eurot. Projekti käigus restaureeritakse 5 akent ja lasteaed saab õuealale mängupaviljoni.

Projekt lõpeb 20.12.2015


 

Kik-i projekt “Hellenurme mõisapark ja õuesõppe võimalused”

Projekti omafinantseering 128.94 ja KIK rahastus 691.06

Projekt toetab laste õppimist looduses ja looduse kaudu. Lapsed õpivad tundma puid ja taimi mõisapargis, tundma paigaline neid toites ja vaadeldes. Kevadel linnupesakaste meisterdades saavad lapsed teada, et igal linnul on erinevate mõõtudega  pesakast. Ehitame neid koos Palupera põhikooli laste ja tööõpetuse õpetajaga.

Külaskäik Hellenurme veskisse, kus tutvume teraviljadega ning küpsetame koos kakku.

Kevadel taimede ja putukate määramine ning  uurimine luubiga. Õppekäik Akste looduskaitsealale kuklaste elupaikadega tutvuma.

Sügisel õppekäik Elistvere loomaparki. Metssigadele tammetõrude korjamine  külakostiks.

Puude lehtedest raamatu koostamine. Erinevad käelised tegevused looduslikest materjalidest.

Projektiga saab Hellenurme mõisapark 35 silti pargipuudele.


PROJEKT “LIIKLUSVANKER” PALUPERA PÕHIKOOLIS JA HELLENURME LASTEAIAS

MaanteeametEelkooliealine laps õpib läbi mängu ja mängides. Lasteaia õppekavas on liikluskasvatus, millele saime toetust Maanteeameti Lõuna regiooni  poolt pakutud projektist. Kool osalejana sai võimaluse mitmekesistada tööõpetuse aine läbiviimist ja rõõmustada lasteaialapsi valminud klotside, ratastega kasti, liiklusmärkide ning valgusfooriga. Koostöö algas 2011 aasta novembris ja asjad valmisid 2012 aasta märtsiks. Materjali osas saime abi Tõnu Tiislerilt Nõuni Puidust. Õpetaja Andres Rattasepp alustas VIII klassi poistega tööd ja õpetaja Peeter Mändla  lõpetas liiklusmärkidele tulpade ja valgusfoori tegemisega.

Maanteeameti Lõuna regiooni poolt hangitud ja finantseeritud vahendeid oli summas 181,20 eurot ja lasteaia poolne panus projekti oli 92,16 eurot. „Liiklusvanker“ on jätkuks projektile „Liiklusega sõbraks“ ning lasteaed sai toredad vahendid liikluskasvatuse jätkamiseks.

———————————————————————————————————————————

Meie lasteaed on liitunud projektiga:

———————————————————————————————————————————————–

PROJEKT LIIKLUSEGA SÕBRAKS

Maanteeamet Toetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja – Maanteeameti Lõuna regioon.
Toetus –  Maanteeamet eraldas Hellenurme lasteaiale 2 tõukeratta, ohutuslindi ja helkurriba soetamiseks ning haridusprogrammi läbiviimiseks  130,70 eurot. Projekti omaosaluse (139,40 eurot) eest soetatakse lisaks veel 2 tõukeratast, korraldatakse helkurkoolitus Tartu OÜ Autosõidult ja liiklusnädala lõpetamise piknik. Projekti kaasfinantseerijad, lapsevanemad tasuvad sõidukulu Maanteemuuseumi külastusele.
Projekti lõpp –  oktoober 2011.

PROJEKT AVASTAME POKUMAAD

Keskkonnainvesteeringute keskusToetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja –  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti reg.nr. 339.
Toetus –  EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi  Keskkonnateadlikkuse maakondlikust alamprogrammist. Komisjoni otsusega 14.12.2010 eraldati Hellenurme lasteaiale Edgar Valteri „Pokuaabitsa” soetamiseks  (2 tk) ja Pokumaa külastamiseks (25 in., transport, piletid) jaanuaris 2011,  3305 krooni. Omaosalus vähemalt 370 krooni.
Projekti lõpp –  juuni 2011.

——————————————————————————————————-

LOENG LASTE PEATRAUMADEST

Valgamaa tervisenõukogu rahastas traumade ennetamise projekti. Esimeseks oli aprillis nina-kõrva-ja kurguarsti Anneli Põllu loeng laste peatraumadest.

Dr. Põld andis ülevaate lastega juhtunud õnnetustest ja juhtis tähelepanu kuidas neid oleks saanud ära hoida. Väga rasked juhtumid, mis lõpevad enamasti invaliidistumisega, kui laps on joonud olmekeemiat ja saanud söövitada. Pärast põhjalikku ülevaadet traumadest said lapsevanemad küsimusi esitada kõrva-nina-kurguprobleemide kohta. Võimalust kasutati aktiivselt ja saadi ammendavad vastused.

Pühajärve veekeskusse minekul oli lastel nii suur ärevus, et pidevalt loeti päevi sõiduni. Nii mõnelegi lastest oli see esimene ja positiivne kogemus ning sooviti kohe varsti jälle minna.

Jalgrattapäeva üritusel rääkis lastele Valga liiklusteenistuse spetsialist Raul Tammela ohutusest jalgrattaga sõitmisel ning tutvustas kaitsevahendeid jalgrattasõidu turvaliseks muutmiseks. Koos kordasime üle tähtsamad liiklusmärgid ja panime need parki. Üritusel osales üle 30 lapse ja 20 olid aktiivsed liiklejad (jalgrataste, traktorite ja ATV-ga). Jalgrattapäeval osalesid esimese ja  teise klassi õpilased koos õpetajaga. Raul Tammela õpetas pargis liiklemist ja õpetajad olid ametis ülekäiguraja juures ja kontrollisid märkidest kinnipidamist. Jalgrattapäeva eesmärgiks oli õppida lihtsamaid tõdesid liikluses ja harjuda, sellega , et ratas ja kiiver käivad kokku.

Projekti lõpp: 2008. aasta