Üritused/projektid

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis

Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetus – 2016 aasta keskkonnaprojektide rahastamine

Toetuse summa 349 eurot. Programm koosneb kahest programmist.

Ornitoloogiaühing viib läbi õppeprogrammi „Kevadised aialinnud ja nende abistamine”

VVVSihtasutus viib läbi „Tigude programmi” Kohapeal on võimalused mõlema tegevuse

läbiviimiseks.

Projekti algus: 01.04. 2016-20.12.2016

kik_est_logo_