Õppe- ja kasvatustegevus

LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS JAGUNEB KUUDE PÕHILISSE VALDKONDA:

  • mina ja keskkond

  • keel ja kõne

  • matemaatika

  • kunst

  • muusika

  • liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel lõimitakse erinevate valdkondade tegevusi ja seotakse tervikuks lapse elust ningümbritsevast keskkonnast tuleneva temaatikaga.

2016/2017 õa moto: LOODUSES ÕPIN UURIN JA AVASTAN