Õppe- ja kasvatustegevus

Igal õppeaastal on oma läbiv teema, mis võetakse  aluseks õppe – ja kasvatustegevuste planeerimisel, et muuta õppeaasta omanäoliseks.

2017/2018 õa teema: “MEIE ILUS EESTIMAA”

LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS JAGUNEB KUUDE PÕHILISSE VALDKONDA:

  • mina ja keskkond

  • keel ja kõne

  • matemaatika

  • kunst

  • muusika

  • liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel lõimitakse erinevate valdkondade tegevusi ja seotakse tervikuks lapse elust ning ümbritsevast keskkonnast tuleneva temaatikaga.