Päevakava

7.30     Lasteaed avatakse, laste vastuvõtt, mängud, individuaalsed tegevused,                                       infovahetus lastevanematega

8.30     Hommikusöök

9.00     Hommikuring, planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues

12.15     Lõunasöök

12.45     Ettevalmistused puhkeajaks ning unejutu kuulamine

13.15     Lõunane puhkeaeg

15.00    Sujuv ärkamine, enese korrastamine, vabad tegevused

15.30    Õhtuoode

16.00    Individuaalsed tegevused, loov- ja õppemängud toas või õues

17.30     Lasteaed suletakse

Lasteaia päevakava on paindlik, vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja õpetajate planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

Kõiki lapsi ootame lasteaeda hiljemalt 9.00 kui algavad planeeritud õppetegevused.

Õues käiakse iga päev – õpitakse tundma loodust, mängitakse, tehakse lihtsamaid töid, tegeletakse spordiga, käiakse õppekäikudel, ekskursioonidel jne.