Dokumendid ja seadusandlus

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia dokumendid

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia põhikiri

MTÜ HELLENURME MÕIS ARENGUKAVA 2017-2021

 

Seadusandlus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Tervisekaitse nõuded laste- ja sotsiaalasutustele

Muud dokumendid ja uuringud

Tervise areng koolieelses lasteasutuses