Dokumendid ja seadusandlus

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia dokumendid

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia põhikiri

Lasteaia arengukava 2014-2016

Lasteaia arengukava uuendamisel.  Uus arengukava avalikustatakse mais 2018

Seadusandlus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Tervisekaitse nõuded laste- ja sotsiaalasutustele

Muud dokumendid ja uuringud

Tervise areng koolieelses lasteasutuses