Vastuvõtmine

Kuidas pääseb laps lasteaeda?

Vastuvõtuks tuleb esitada avaldus. Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

Lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul aastaringselt, eelisjärjekorras on Palupera valla registris olevad lapsed.

Lasteaeda tulekul on vajalik: