Vastuvõtmine

Kuidas saada kohta lasteaeda?

Vastuvõtuks tuleb esitada avaldus. Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

Eelisjärjekorras võetakse vastu Elva valla registris olevad lapsed.

Lasteaeda tulekul on vajalik: