Lasteaiatasu

Eralasteaed on Palupera valla eelarvest sihtotstarbeliselt finantseeritav asutus oma arveldusarvega pangas.

Eralasteaia õppevahendite kulu ehk osalustasu ja toidukulu katab lapsevanem. Eralasteaia majandamiskulud ja personali töötasu kulu kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toidukulu suuruse otsustamisel arvestatakse asjaoluga, et see peab sisaldama toiduainete maksumuse . Laste toitlustamiseks tehtavad muud kulutused (köögipersonali töötasu, soojus, vesi ja kanalisatsioon, elekter, transport jne) kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

2010 aastast on eralasteaia toidukulu päevamaksumuseks 1.02 eurot, ilma hommikusöögita 0.83 eurot päevas, osalustasu e. õppemaks 5 eurot kuus ja kohatasu 12 eurot kuus.