Pakutakse tööd MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed direktorile

MTÜ Hellenurme Mõis korraldab avaliku konkursi eralasteaia direktori ametikoha (1,0) täitmiseks.

Töö kirjeldus
Lasteasutuse juhtimine ja sujuva toimimise tagamine, õppekava ja eelarve koostamine ning eelarve suurendamiseks lisarahastuste taotlemine. Vastutuse kandmine asutuse üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Asutuse asjaajamise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhikirjale ja ametijuhendile, koostöö ettevõte juhtkonnaga ja nõukoguga.

Nõudmised kandidaadile
1.Vastavus haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §3 sätestatud nõuetele:

  • eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  • muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

2. Väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus.
3. Avatud ja loominguline mõtteviis.
4. Väga hea koostöö ja suhtlemisoskus.
5. Analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, õpi- ja otsustusvõime, pingetaluvus.
6. Varasem juhtimiskogemus.
7. Arvuti kasutamise oskus.

Kasuks tuleb
1. Eelnev töökogemus koolieelses lasteasutuses ja juhilubade olemasolu.

Ettevõte pakub
Toetavat kollektiivi ja koostööd kohaliku omavalitsusega;
Toredaid lapsi (2012/2013 õppeaastast üks liitrühm, 18 last) ja lapsevanemaid;
Võimalust end täiendada ja teostada.

 

Töö iseloom
Asukoht: Valgamaa, Palupera vald, Hellenurme
Tööle asumise aeg: kokkuleppel, esimesel võimalusel
Töö tüüp: täistööaeg (kohapeal vähemalt 4 päeva nädalas), palgatöötaja

Konkursil osalemiseks esitada
1. Avaldus
2. Elulookirjeldus
3. Ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
4. Nägemus lasteaia arengusuundadest ja eesmärgid töötades direktorina ning kolme aasta tegevuskava nende elluviimiseks tulenevalt olemasolevast olukorrast – lasteaed mõisakompleksis, üks segarühm, koostöö Palupera põhikooliga ja kohaliku omavalitsusega jms. http://lasteaed.palupera.ee/
5.Palgasoov.

Dokumendid palume esitada MTÜ Hellenurme Mõis-ale hiljemalt 17. augustiks 2012. a direktori asetäitja Maimu Noorhani meiliaadressile maimu.noorhani@mail.ee , koopia vallavanem Terje Korss meiliaadressile terje@palupera.ee või postiga ühingu aadressil Hellenurme, Palupera vald, 67514 Valga maakond. Võimalik, et  kandidaadid kutsutakse etteteatamisel ka vestlusele.

Lisainformatsioon telefonil 7679506.

Rubriigid: Info. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.